Medlemmer

1. tenorer
Geir Halland
John Edgar Hassel
Per Johan Houen
Arne Kristiansen
Torbjørn Kristiansen
Bjørn Erik Nilsen
Arve Winsnes

2. tenorer
Terje Engevold
Karl Erik Grønnesby
Kjell Hansen
Ivar Hellesnes
John Herland
Helge Laukholm
Torbjørn Sølsnes
Knut O. Tangen

1. basser
Bjørn Helge Berge
Tor Berre
Frank Frantzen
Sivert Johnsen
Jan Henning Lesund
Per Egil Mjaavatn
Ola Moe
Torfinn Mortensen
Runar Musum
Johan Tangen
Per Johan Wisløff

2. basser
Torgeir Dybvik
Gustav Eidsaune
Arvid Møllegaard Hansen
Trond Hervik
Oddvar Johansen
Øyvind Johansen
Håkon Lasse Leira
Harald Lorentzen
Åge Pedersen
Ragnar Tessem
Egil Wang